Отчетното събрание на Инициативния комитет „100 години свобода” събра над 100 души в зала „22 септември” 03 Март, 2013

 

 

Над 100 души се събраха на тържественото отчетно събрание на Инициативния комитет за отбелязване на 100 години от Освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония. Събитието бе открито с националния химн. На събранието присъстваха кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, председателят на Общински съвет-Благоевград Даниела Савеклиева, президентът на радио мрежа „Фокус” Красимир Узунов, финансистът Кирил Пeндев, областният управител Костадин Хаджигаев, зам.-областните управители Георги Баханов и Бисер Михайлов, председателят на Държавна агенция за закрила на детето Калин Каменов, режисьорът Владимир Каперски, финансистът Захари Хаджийски, председателят на Български червен кръст Христо Григоров, журналистите Андрей Петров и Румен Жерев, както и много други политици, общественици, историци, синдикалисти, ученици и потомци на стари горноджумайски родове.

В словото си към гостите и членовете на комитета, д-р Камбитов изрази благодарността си за активната работа и себеотдаване при организацията и провеждането на тържествената, събрали хиляди хора, на събитията посветени на годишнината. Обединението на всички около идеята да се чества всяка година 5 октомври, той сравни с единството на българите преди сто години, жертвали животите си за свободата и независимостта. Кметът изтъкна, че свободата ни е завещана и сме длъжни да я съхраним  и предадем на идните поколения. „Участието на много млади хора в дейностите около 100-годишнината са гаранция за приемственост и родолюбие при подрастващите”, каза още той. Д-р Камбитов зададе и посоката на развитие на Инициативния комитет, като сподели, че предстои реализацията на още много патриотични и родолюбиви проекти.

Председателят на ОбС  Даниела Савеклиева благодари на кмета и членовете на комитета за активния принос и действия, резултат от които са били редицата събития, ознаменували значимия юбилей по подобаващ начин. Тя изрази готовност за съдействие и подкрепа в бъдещите инициативи на организаторите.

В рамките на събранието кметът връчи благодарствени  грамоти за засвидетелстван патриотизъм и родолюбие на всички ученици, преподаватели и участници в процеса на подготовка на тържествата. Грамоти бяха връчени и на членовете на комитета, като на всеки един д-р Камбитов лично благодари за стойностните идеи и усилния труд.

Ученици от Национална хуманитарна гимназия изпълниха тематични фолклорни песни, носещи духа на борбите за освобождение на Пиринския край.

На събранието бе представен и филмът „100 години свобода”, посветен на Освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония от турско владичество.

© 2012 - 2018